Tầm nhìn sứ mệnh


Tầm nhìn:

Denmoz không chỉ hướng tới sự phát triển trong nước mà còn mong muốn đưa những giá trị của doanh nghiệp vươn tầm thế giới:

*Năm 2020 tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

*Tối đa hoá giá trị Doanh nghiệp để trở thành Doanh nghiệp đại chúng vào năm 2022.

Sứ mệnh:

Sứ mệnh của Denmoz là mang tới những sản phẩm thời trang gia đình đa dạng, chất lượng, giá thành cạnh tranh, đặc biệt là phát triển các dòng sản phẩm may mặc từ nguyên liệu tốt cho sức khỏe và an toàn tuyệt đối cho mọi lứa tuổi.